top of page
Paint Strokes

Grønt KUNSTFORUm

NK formidling - se ny side her.

Grønt kunstforum, opprinnelig "Den grønne boka", ble initiert av NKNN-styret i 2021 som bestod av Toril Bonsaksen, Sylvia Henriksen og Mette Paalgard. Tanken var å utforme en veiledning til hvordan ha en bærekraftig utvikling av kunsthåndverket, og en møteplass hvor utfordringer kunsthåndverkerne står overfor i omstillingen til det grønne skiftet kunne diskuteres.​ Prosjektets mål er å bidra til utveksling av erfaringer og oppmuntre til etiske valg i vårt yrke.

 

I 2023 tok NKNN-medlem Sophie Berenika Broch prosjektet ut av styret og gjorde det til et selvstendig prosjekt for kunstnere i nord, fortrinnsvis kunsthåndverkere. Prosjektet er nå i start- og utprøvningsfasen med denne ideen: et digitalt nettforum.

Nedenfor finner du forumet hvor du kan logge deg inn og diskutere miljøutfordringer knyttet til din kunstneriske praksis, dele og få grønne tips og ellers diskutere med andre fagfeller. Det er delt inn i 7 forum: keramikk, metall, tekstil, glass, tre og skinn og lær + et forum som heter "Generelt" der ting som ikke passer inn ellers kan tas opp.

Da gjenstår det bare for deg å sette i gang og dele et grønt tips!

FORUMVEILEDNING

Hvert forum er delt inn i tre underkategorier: tips, utfordringer og annet. Der det er relevant, legg til bilder og eksemplifiser. Dette gjør det enklere for andre å forstå og mer motiverende å lese.

 

TIPS: Her deler du grønne tips du har i din praksis; arbeidsmetoder eller triks til hvordan du jobber mer miljøvennlig. Eksempelvis materialbesparende eller utslippsmessig. 

 

UTFORDRINGER: Her kan du ta opp utfordringer du har i din praksis knyttet til miljø. Kanskje akkumulerer du mye av et spesifikt avfall som du ikke kan bruke selv? Ta bilde og beskriv ditt avfall; kanskje er det perfekt for en annen kunstner!

ANNET: Her kan du ta opp tema eller spørsmål knyttet til ditt fagfelt som ikke passer inn under tips eller utfordringer.

bottom of page